Vaping och hjärthälsa

By | March 19, 2021

I allmänhet bör inandning av kemikalier i lungorna undvikas, så mycket att den ideala situationen är ett liv utan kontakt med rök eller ånga från e-cig. Några av de ämnen som ingår i vapingprodukter som en Vape (nikotin, glycerin och glykol) kan på lång sikt orsaka skador på lungorna och hjärtat, även om studier är överens om att dessa ämnen är mindre skadliga än de som produceras genom att bränna cigaretter. Inte överraskande används de i stor utsträckning inom livsmedelsindustrin som sötningsmedel och inom läkemedelsindustrin i många receptfria läkemedel. Den långsiktiga skadan är okänd idag, Å ena sidan på grund av det stora antalet vapingprodukter som lanseras på marknaden varje dag, å andra sidan på grund av de studier som fortfarande måste utföras av medicinsk forskning.

Trots detta hävdar vissa studier idag att vaping ökar risken för hjärtinfarkt. Vissa förtydliganden måste dock göras: eftersom nästan alla ångor är rökare eller tidigare rökare är det sant att det finns ett samband mellan vaping och högre förekomst av hjärtinfarkt, men det är svårt att tillskriva orsakssambandet till vaping ensam, med tanke på den tidigare historien om traditionell rökning. Således kommer vapers eller dubbla användare (de som vape och fortsätter att röka cigaretter) att vara mer benägna att få hjärtinfarkt eftersom de först och främst är nuvarande eller tidigare rökare, precis som det är troligt att vapers som har drabbats av hjärtattacker har haft dem till följd av traditionell rökning.