Vaping och hjärthälsa

I allmänhet bör inandning av kemikalier i lungorna undvikas, så mycket att den ideala situationen är ett liv utan kontakt med rök eller ånga från e-cig. Några av de ämnen som ingår i vapingprodukter som en Vape (nikotin, glycerin och glykol) kan på lång sikt orsaka skador på lungorna och hjärtat, även om studier är… Read More »